Trening umiejętności i kompetencji społecznych – rodzice zastępczy

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi, jak współpracować w grupie, odreagowywać napięcia emocjonalne, czy kształtować umiejętności rozwiązywania konfliktów. Kompetencje społeczne mają ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie każdego człowieka w różnych sferach jego życia. Dlatego też posiadanie ich ma tak ogromne znaczenie. W ramach warsztatów nauka odbywa się m. in. poprzez: wymianę doświadczeń, odgrywanie scenek, doświadczanie sytuacji społecznych oraz arteterapię. Osoby z problemami natury emocjonalnej, psychologicznej, często dopiero przez sztukę są w stanie się otworzyć. I nie ważne są tutaj uzdolnienia w kierunku określonej dziedziny sztuki, bo to nie ma znaczenia. Działanie terapeutyczne ma sam proces twórczy.

Skip to content