“Wymiana doświadczeń z aktywnym udziałem wałbrzyskich asystentów”

W dniu 15.09.2022 r. nasi asystenci rodziny współuczestniczyli w konferencji, która została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W konferencji wzięło udział wielu specjalistów, pedagogów, asystentów rodziny oraz superwizor.

W trakcie spotkania poruszonych zostało wiele kwestii dotyczących codziennej pracy asystenta rodziny m.in.: „Różnorodności metod pracy asystenta rodzin”; „Asystent rodziny w kontekście ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem””; „Roli asystenta rodziny w działaniach interwencyjnych” oraz „Wpływu asystenta na zmianę sytuacji rodziny”.

Spotkanie miało charakter wymiany doświadczeń, pomysłów, kontaktów, tak bardzo potrzebnych wszystkim zaangażowanym w codzienną pracę z rodziną.

Wszystkie panele i wystąpienia miały jeden wspólny mianownik – najważniejszy jest człowiek i jego podmiotowość.

Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w konferencji.

Odnośnik do strony na Facebook MOPS Wrocław: https://www.facebook.com/mopswroclaw/photos/pcb.1127659484504101/1127656634504386/

Skip to content