Wycieczka Jeziorko „Daisy”

Dnia 09.08.2019 r. Dział Wspierania Rodziny wraz z członkami Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków zorganizowali kolejną pieszą wycieczkę, której celem było przedstawienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez budzenie stałych zainteresowań poznawczych turystyką oraz poprawę sprawności fizycznej i zdrowia.

Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznania się z tablicami edukacyjnymi znajdującymi się na szlaku oraz historią miejsca, chętnie uczestniczyli w różnych grach i zabawach terenowych. Wycieczka zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Wszystkim uczestnikom wycieczki gratulujemy!!!

Skip to content