Wycieczka na jezioro Daisy

W dniu 27.08.2021r. pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 3 przy wsparciu przewodników z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddziału w Wałbrzychu zorganizowali wycieczkę krajoznawczą nad jeziorko Daisy. W wyprawie brały udział dzieci wraz z rodzicami zamieszkujące dzielnice Piaskowa Góra i Nowe Miasto oraz uczęszczające do świetlicy Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego.

Działania miały na celu edukację ekologiczno – przyrodniczą najmłodszych związaną z lokalnymi przyrodniczymi parkami krajobrazowymi. Celem wyprawy była ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna “Jeziorko Daisy”.

Po powrocie ze szlaku w świetlicy środowiskowej przy ul. Grota – Roweckiego przewodnicy opowiadali uczestnikom wyprawy o okolicach Kazańskiego Parku Krajobrazowego, florze i faunie występującej na tutejszych rejonach, pokazywali zdjęcia i wyświetlali slajdy. Na zakończenie zabawy dla młodszych uczestników zorganizowano quiz pt. “Mądra sowa”. Wszyscy otrzymali za aktywny udział gadżety nawiązujące do tematu wycieczki.

Całość działania umiliły słodkości przekazane przez Piekarnię – Cukiernię – Wypieki Rajewskich oraz woda w bidonach podarowanych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za co serdecznie dziękujemy.

Skip to content