Zajęcia w ramach projektu „Nasze dzieci”

Uczestnicy projektu „Nasze dzieci” realizowanego przez tutejszy Ośrodek brali aktywny udział w szeregu zajęć mających na celu zwiększenie ich dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej.

Warsztaty socjoterapeutyczne:
Wyjście do kręgielni:
Kinderplaneta:
Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych:


Zajęcia plastyczne w „Starej Kopalni”:Terapia neurorozwoju:


Koncert Kamila Bednarka (grupa młodzieży 15-17 lat):

Skip to content