Zakończenie projektu “Aktywni razem”

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w terminie od 01.10.2017r. do 31.03.2019r. Kierowany był do 177 osób w wieku aktywności zawodowej, tj. bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem projektu było przywrócenie jego uczestnikom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczności, zdolności do poszukiwania i  podjęcia pracy po odbytym 3 miesięcznym stażu zawodowym, poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczno – zawodową.

W ramach spotkania, przedstawiono informację o zrealizowanych zadaniach z zakresu aktywnej integracji społecznej i zawodowej oraz zostały wręczone certyfikaty najbardziej zaangażowanym uczestnikom i osobom współpracującym w realizacji projektu.

Prezentacja podsumowująca projekt:

Prezentacja-AR-1


Relacja ze strony Wałbrzyszek.com

Relacja ze strony Wałbrzych24.com

Relacja ze strony walbrzych.naszemiasto.pl

Skip to content