Zakończenie Projektu „Nasze dzieci”

W dniu 25.01.2020 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ,,Nasze dzieci”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od 1.02.2018r. do 31.01.2020r. Łącznie objęto wsparciem 225 osób. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.567.117,39 zł.

Przedmiotem projektu był rozwój wsparcia systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w Wałbrzychu, wsparcie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, w postaci podnoszenia ich kompetencji, kwalifikacji oraz opiekunów usamodzielnienia.

Dodatkowo w okresie od października 2019r. do stycznia 2020r. realizowaliśmy pilotażowy program dla 24 dzieci do 15 r. życia umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w 2019r. obciążonych syndromem stresu pourazowego (PTSD).

Uczestnicy projektu korzystali również ze wsparcia towarzyszącego w postaci cateringu (lunchu i przerw kawowych bilety na przejazdy komunikacją miejską.

Wartością dodaną projektu jest powstanie Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego ,,Tu i teraz” oraz kontynuacja zajęć z terapii neurorozwoju.

Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego.

Wszystkim uczestnikom projektu oraz zaproszonym gościom jeszcze raz dziękujemy!!!

Skip to content