„Zakończenie wakacji – spędzamy czas bez komputera”

W dniu 26.08.2022 r. pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny zaprosili mieszkańców dzielnic Poniatów oraz Rusinowa na wycieczkę nad Jeziorko Daisy.

Wspólne spacery na świeżym powietrzu są dobrym sposobem na bliższe poznanie się. Bogaty w piękne widoki spacer został zakończony ogniskiem. Uczestnikom wycieczki przybliżono ideę spędzania czasu w gronie rodzinnym i przyjacielskim, korzyści z oderwania dzieci od codzienności przed monitorem komputera, który staje się nieodłącznym elementem ich życia, zastępując kontakty z rodziną, rówieśnikami oraz aktywność fizyczną. Rozmawiano m.in. o tym w jaki sposób zorganizować dostęp do elektroniki, aby dzieci przy komputerze korzystały ze zdobyczy nowych technologii, nie stając się od nich całkowicie zależne.

Skip to content