Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie profilaktycznym „Czysty umysł, sprawne ciało – to nie mało”

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie !

Konkurs polega na przygotowaniu pracy multimedialnej – filmu, prezentacji, animacji ukazującej zagrożenia z zażywania środków psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, dopalacze), uzależnienie od komputera i telefonu komórkowego oraz promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.Cele konkursu:

 1. Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.

 2. Promowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.

 3. Pogłębianie wiedzy w zakresie znaczenia pozytywnych postaw i zachowań na rzecz własnego zdrowia i innych.

 4. Zaktywizowanie do samodzielnego poszukiwania informacji i wiedzy dotyczącej promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

 5. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną.

   

Regulamin konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy VII – VIII) oraz szkoły średnie (klasy I – V).

 2. Jeden uczestnik tworzy jedną pracę multimedialną ukazującą zagrożenia z zażywania środków psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, dopalacze), uzależnienie od komputera i telefonu komórkowego, promującą zdrowy styl życia, wolny od nałogów:

 3. Praca przygotowana w formie filmu/ animacji – maksymalny czas trwania filmu 10 minut.

 4. Praca przygotowana w formie prezentacji multimedialnej – minimum 10 slajdów — maksimum 20 slajdów.

 5. Praca będzie oceniana pod kątem kreatywności, innowacyjności, proporcji treści i formy oraz spójności z założonymi celami konkursu.

 6. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia: 09.04.2021 roku pod nr telefonu:
  74 645 86 59 lub 74 645 86 55 lub drogą mailową: j.zyla@mops.walbrzych.pl ; p.mieszkowski@mops.walbrzych.pl Zgłoszenia dokonuje pedagog szkolny, w przypadku szkoły średniej, zgłoszenia dokonuje sam uczestnik.

 7. Pracę konkursową należy złożyć do dnia: 07.05.2021 roku w Centrum Aktywności Lokalnej, Dział Profilaktyki przy ul. Mickiewicza 26 , 58-300 Wałbrzych.

 8. Pracę należy dostarczyć na nośniku cyfrowym ( płyta CD, płyta DVD, pendrive).

 9. Wyniki konkursu zostaną przekazane drogą mailową do szkół 21.05.2021 roku

 10. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe – za 1, 2, 3 miejsce.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego konkursu prosimy kierować pod numerem telefonu: 74 645 86 59/ 74 645 86 55. Osoby do kontaktu: Joanna Zarzycka-Żyła, Przemysław Mieszkowski.

Skip to content