BEZPIECZNE PROCEDURY

Wnioski o przyznanie świadczeń można składać:

  • poprzez Epuap – dot. świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, 300+, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
  • poprzez Empatia – dot. wniosku o udzielenie pomocy społecznej, 500 +, 300+, świadczenia rodzinne
  • poprzez ZUS – dot. 300+, 500+
  • poprzez Banki- dot. 300+, 500+
  • poprzez System Obsługi wsparcia PFRON- (na stronie PEFRON (mając profil zaufany) na platformie System obsługi wsparcia)
  • wnioski na „Aktywny samorząd” MODUŁ I i II
  • wnioski o przedmioty ortopedyczne
  • wnioski  na turnusy rehabilitacyjne

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.


ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH (500+) ZA POŚREDNICTWEM KANAŁÓW INTERNETOWYCH TJ. E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS I SYSTEMY BANKOWE. Jednocześnie prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i prosimy o załatwianie spraw urzędowych m.in. dostarczenie wymaganych dokumentów i zaświadczeń przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.


Załatwianie wszelkich spraw poprzez kontakt telefoniczny


Informacja o sposobie załatwiania spraw

Skip to content