Likwidacja barier w komunikowaniu się

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się:

– osoby z niepełnosprawnością mające trudności w przekazywaniu/odbieraniu informacji, posiadające trudności w kontaktach z otoczeniem, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioski nie zrealizowane z powodu braku środków PFRON wraz z końcem roku tracą ważność i nie przechodzą do rozpatrzenia na rok następny. W związku z tym aby ponownie starać się o dofinansowanie należy złożyć nowy wniosek w roku bieżącym.

UWAGA! Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Osoba prowadząca:
Kamila Adamowicz-Szymczak
Tel. 74 6640871

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się (pdf)

Skip to content