Realizacja pogrzebów

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, informuje iż zgodnie z zawartą umową zadanie publiczne polegające na organizowaniu pogrzebów zmarłych podopiecznych MOPS realizowane jest przez: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Kolejowej 4, telefon całodobowy 74 842 45 26.

Skip to content