PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

II Edycja programu ,,Wspieraj Seniora”.
W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji.

Program adresowany jest do:

1. Seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19,

2. Osób poniżej 70. roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia, które niemają możliwości wsparcia ze strony bliskich i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior. Wolontariusze udzielają również pomocy w obszarze szczepień, tj. pomocy przy rejestracji.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.


Wspieraj seniora Seniorze! Jeżeli jesteś osobą starszą i potrzebujesz pomocy w robieniu zakupów czy w odbiorze leków – Zadzwoń na specjalną infolinie: 22 505 11 11 lub pod numer telefonu: 74 664 09 00 *opłata zgodna z taryfą operatora. Zgłoś, że podjąłeś decyzję by dla bezpieczeństwa pozostać w domu. Powiedz – czego potrzebujesz? Razem pokonamy koronawirusa! Www.wspierajseniora.pl

W dniu 5.12.2020r. odbyła się akcja informacyjna podczas której wolontariusze uczestniczący w ogólnopolskiej akcji ,,Wspieraj Seniora’’ pojawili się w Wałbrzyskich dzielnicach – Nowe Miasto oraz Podgórze w celu rozpowszechnienia akcji wśród seniorów – Rozdawane były naklejki z numerem ogólnopolskiej infolinii wsparcia seniorów. Akcja miała na celu nakłonienie seniorów do pozostania w domu i skorzystaniu z pomocy zakupowej realizowanej przez wolontariuszy.

O pomocy wolontariuszy informowano także okoliczne sklepy oraz placówki usługowe, apteki, celem jak najszerszego przekazywania seniorom informacji o możliwości skorzystania z wsparcia.

W dniu 21.11.2020r. Wolontariusze uczestniczący w ogólnopolskiej akcji ,,Wspieraj Seniora’’ pojawili się w kolejnych Wałbrzyskich dzielnicach – Śródmieście, Podgórze, Nowe Miasto, Sobięcin, Biały Kamień i Podzamcze w celu rozpowszechnienia akcji wśród seniorów rozdawane były naklejki z numerem ogólnopolskiej infolinii wsparcia seniorów.

W dniu 7.11.2020 r. Wolontariusze uczestniczący w ogólnopolskiej akcji ,,Wspieraj Seniora’’ pojawili się w Wałbrzyskich dzielnicach – Piaskowa Góra oraz Podzamcze w celu rozpowszechnienia akcji wśród seniorów. W ramach akcji rozdawane były naklejki z numerem ogólnopolskiej infolinii wsparcia seniorów.

Realizujemy Projekt ,,Wspieraj Seniora’’

W ramach projektu ,,Wspieraj Seniora’” zakupiliśmy dla wolontariuszy środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek, maseczek jedno i wielorazowych, środki do dezynfekcji, kombinezony oraz torby zakupowe. Wszystkich wolontariuszy zapraszamy po odbiór w/w rzeczy codziennie od 7.30 -15.30.

W ramach projektu ,,Wspieraj Seniora’ zakupiliśmy torby zakupowe dla wolontariuszy.

 

W ramach projektu ,,Wspieraj Seniora’ zakupiliśmy nalepki informacyjne dla seniorów z numerem telefonu ogólnopolskiej infolinii.

Wspieraj seniora, telefon 22 505 11 11, Seniorze! Zadzwoń!

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane przez poprzez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, wolontariuszy.

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content