PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane przez poprzez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, wolontariuszy.

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content