PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

II Edycja programu ,,Wspieraj Seniora”.
W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji.

Program adresowany jest do:

1. Seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19,

2. Osób poniżej 70. roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia, które niemają możliwości wsparcia ze strony bliskich i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior. Wolontariusze udzielają również pomocy w obszarze szczepień, tj. pomocy przy rejestracji.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.


Wspieraj seniora Seniorze! Jeżeli jesteś osobą starszą i potrzebujesz pomocy w robieniu zakupów czy w odbiorze leków – Zadzwoń na specjalną infolinie: 22 505 11 11 lub pod numer telefonu: 74 664 09 00 *opłata zgodna z taryfą operatora. Zgłoś, że podjąłeś decyzję by dla bezpieczeństwa pozostać w domu. Powiedz – czego potrzebujesz? Razem pokonamy koronawirusa! Www.wspierajseniora.pl

W dniu 24.12.2021 r. wolontariusze realizujący Program Wspieraj Seniora wraz z wolontariuszami z różnych środowisk działającymi na terenie miasta zaangażowali się w zorganizowanie Wigilii dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.


Wolontariusze realizujący Program „Wspieraj Seniora” w miesiącu grudniu zorganizowali akcję „Seniorzy piszą listy do Św. Mikołaja”. Podobnie jak w roku poprzednim dzięki zaangażowaniu mieszkańców Wałbrzycha, instytucji publicznych, firm, osób prywatnych udało się przygotować blisko 200 paczek, które zostały przekazane seniorom znajdującym się w trudnej sytuacji. Do seniorów trafiły również kartki bożonarodzeniowe, ciasteczka i drobne upominki przygotowane przez dzieci, rodziców i nauczycieli z wałbrzyskich szkół oraz stroiki przygotowane we współpracy z Korpusem Solidarności.


3.12.2021 r. Wolontariusze uczestniczyli w Świątecznych Warsztatach w Centrum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, gdzie tworzyli świąteczne stroiki dla seniorów z miasta Wałbrzycha.


W dniu 6.10.2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie wolontariuszy. Wolontariuszom za dotychczasowe zaangażowanie wręczono podziękowania oraz drobne upominki przygotowane przez dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego. Wśród wyróżnionych wolontariuszy znaleźli się radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, harcerze oraz pracownicy MOPS. Szczególne podziękowanie skierowano do pani Doroty Barańskiej, która jako przedstawiciel lokalnego biznesu niejednokrotnie wspierała działania wolontariuszy i niosła pomoc za pośrednictwem utworzonej przez siebie „Czerwonej Linii”.

zbiorowe zdjęcie wolontariuszy uczestniczących w uroczystości

W dniu 26.09.2021 r. wolontariusze uczestniczący w ogólnopolskiej kampanii „Wspieraj Seniora” za dotychczas świadczoną pomoc na rzecz mieszkańców Wałbrzycha, a w szczególności seniorów zostali nagrodzeni tytułem „Anioł Wałbrzyskich Seniorów”.

na zdjęciu wolontariusze wraz ze statuetką „Anioł Wałbrzyskich Seniorów” oraz z dyplomami okolicznościowymi

Działania “Wspieraj seniora”
Przez okres wakacji wolontariusze działający w ramach Programu “Wspieraj seniora” realizują nie tylko pomoc zakupową, ale także aktywnie angażują się w działania na rzecz seniorów. W ramach akcji „Podaruj seniorowi swój jeden dzień wakacji“ wolontariusze wraz z seniorami spędzali czas na spotkaniach przy kawie i ciastku, na wspólnych spacerach, na nauce zasad zdrowego żywienia, rozmowach o życiu jego radościach i problemach.


Pomimo pandemii w dniu 12.06.2021 r. przy wsparciu Korpusu Solidarności udało nam się zorganizować w Harcówce Piknik Wolontariatu, w którym uczestniczyli wolontariusze działających w ramach akcji „Wspieraj Seniora”.

na zdjęciu wolontariusze i seniorzy pieką kiełbaski nad ogniskiem

Wałbrzyscy wolontariusze zaangażowali się w kwietniu 2021 r. w przygotowanie i rozwiezienie 300 posiłków dla seniorów i osób potrzebujących w ramach akcji organizowanej przez p. Dorotę Barańską reprezentującą Centrum Budowlane SIRBUD.

na zdjęciu przygotowane posiłki gotowe do rozwiezienia przez wolontariuszy

W okresie wielkanocnym wolontariusze zorganizowali akcję „Wielkanocna Kartka dla Seniora” w ramach której do seniorów trafiło blisko 100 kartek wielkanocnych i stroików.


Wolontariusze w punktach szczepień, przychodniach i szpitalach w celu zachęcenia seniorów do skorzystania ze wsparcia w ramach programu „Wspieraj Seniora” rozdawali naklejki z numerem ogólnopolskiej infolinii wsparcia seniorów.


Z okazji Dnia Babci i Dziadka w styczniu 2021 r. wolontariusze dostarczyli seniorom laurki przygotowane przez dzieci z Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23.

na zdjęciu wolontariusza i seniorkę, która otrzymała laurkę z okazji Dnia Babci i Dziadka

Wolontariusze zaangażowali się w dniu 24.12.2021 r. w akcję przygotowania i rozwiezienia posiłków wigilijnych mieszkańcom miasta Wałbrzycha, a w szczególności seniorom. Akcja zorganizowana była przez p. Dorotę Barańską reprezentującą Centrum Budowlane SIRBUD.

na zdjęciu wolontariusz w czapce Mikołaja, który w bagażniku auta ma zapakowane posiłki  wigilijne gotowe do przewiezienia

W okresie świątecznym wolontariusze zorganizowali akcję „Seniorzy piszą listy do Świętego Mikołaja”. Prośby seniorów spotkały się z dużym odzewem, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło blisko 200 paczek, które zostały rozwiezione do osób potrzebujących.

na zdjęciu osoba przebrana za Mikołaja i wolontariusze dostarczają paczki seniorom z domu pomocy społecznej

W dniu 5.12.2020r. odbyła się akcja informacyjna podczas której wolontariusze uczestniczący w ogólnopolskiej akcji ,,Wspieraj Seniora’’ pojawili się w Wałbrzyskich dzielnicach – Nowe Miasto oraz Podgórze w celu rozpowszechnienia akcji wśród seniorów – Rozdawane były naklejki z numerem ogólnopolskiej infolinii wsparcia seniorów. Akcja miała na celu nakłonienie seniorów do pozostania w domu i skorzystaniu z pomocy zakupowej realizowanej przez wolontariuszy.


O pomocy wolontariuszy informowano także okoliczne sklepy oraz placówki usługowe, apteki, celem jak najszerszego przekazywania seniorom informacji o możliwości skorzystania z wsparcia.

W dniu 21.11.2020r. Wolontariusze uczestniczący w ogólnopolskiej akcji ,,Wspieraj Seniora’’ pojawili się w kolejnych Wałbrzyskich dzielnicach – Śródmieście, Podgórze, Nowe Miasto, Sobięcin, Biały Kamień i Podzamcze w celu rozpowszechnienia akcji wśród seniorów rozdawane były naklejki z numerem ogólnopolskiej infolinii wsparcia seniorów.

W dniu 7.11.2020 r. Wolontariusze uczestniczący w ogólnopolskiej akcji ,,Wspieraj Seniora’’ pojawili się w Wałbrzyskich dzielnicach – Piaskowa Góra oraz Podzamcze w celu rozpowszechnienia akcji wśród seniorów. W ramach akcji rozdawane były naklejki z numerem ogólnopolskiej infolinii wsparcia seniorów.

Realizujemy Projekt ,,Wspieraj Seniora’’

W ramach projektu ,,Wspieraj Seniora’” zakupiliśmy dla wolontariuszy środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek, maseczek jedno i wielorazowych, środki do dezynfekcji, kombinezony oraz torby zakupowe. Wszystkich wolontariuszy zapraszamy po odbiór w/w rzeczy codziennie od 7.30 -15.30.

W ramach projektu ,,Wspieraj Seniora’ zakupiliśmy torby zakupowe dla wolontariuszy.

 

W ramach projektu ,,Wspieraj Seniora’ zakupiliśmy nalepki informacyjne dla seniorów z numerem telefonu ogólnopolskiej infolinii.

Wspieraj seniora, telefon 22 505 11 11, Seniorze! Zadzwoń!

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane przez poprzez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, wolontariuszy.

Skip to content