Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

PROGRAM OSŁONOWY “MŁODZIEŻ MA MOC” – edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN "ZA ŻYCIEM" Działanie 1.4 Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży DOFINANSOWANIE 69 096,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚ Ć INWESTYCJI 87 496,00 zł
Program wsparcia rodzin “Za Życiem” – edycja 2023

Program wsparcia rodzin “Za Życiem”
Na plakacie znajduje się informacja, że Program asystent rodziny na rok 2022 jest dofinansowany ze środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie wynosi 29373,16 zł, całkowita wartość wynosi 36716,45 zł.
Program Asystent Rodziny – edycja 2022

Skip to content