Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Program wsparcia rodzin “Za Życiem”
Na plakacie znajduje się informacja, że Program asystent rodziny na rok 2022 jest dofinansowany ze środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie wynosi 29373,16 zł, całkowita wartość wynosi 36716,45 zł.
Program Asystent Rodziny – edycja 2022
Skip to content