Rodzina 500 plus

Zmiany w programie 500+

W tym roku następuje ważna zmiana związana z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+).

Od 2021 r. prawo do świadczenia 500 plus będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie będzie możliwe od 1 kwietnia 2021r.

Kiedy zostaną wypłacone świadczenia?

  1. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia 2021r. oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

  2. Wniosek złożony w okresie od 1 do 31 maja danego roku oznacza, że świadczenia za czerwiec i lipiec zostaną wypłacone nie później niż do 31 lipca tego roku.

  3. Z kolei wniosek złożony od 1 do 30 czerwca to wypłata przyznanego świadczenia za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień maksymalnie do 31 sierpnia tego roku.

  4. Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Nie warto zwlekać, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone elektronicznie w lutym i marcu!!!

Decyzje nie są wydawane w formie papierowej.

Wnioskujący otrzymują automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.ŚWIADCZENIE NA NOWO NARODZONE DZIECKO

Na nowo narodzone dziecko nie trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku. Rodzice mają trzy miesiąca od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, aby zostało ono wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

CZY ŚWIADCZENIE BĘDZIE WYPŁACANE W PRZYPADKU ŚMIERCI JEDNEGO Z RODZICÓW?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9, tel.:

74 66 55 362, 74 66 55 330, 74 66 55 370, 74 66 55 366, 74 66 55 364, 74 66 55 369, 74 66 55 368, 74 66 55 334, 74 66 55 361.

Koordynacja świadczenia wychowawczego

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Działania te wynikają z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych. Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest praca). Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie wojewodów w Polsce. Wojewoda zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenia o charakterze rodzinnym w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, instytucja właściwa w tym państwie zwraca się z zapytaniem dotyczącym m.in. pobierania polskich świadczeń do instytucji w Polsce. Taka sama procedura jest podejmowana przez polskie instytucje właściwe w sytuacji, gdy w Polsce został złożony wniosek, a członek rodziny przebywa lub pracuje w innym państwie UE. Informacje dotyczące pobierania świadczeń o charakterze rodzinnym w innym państwie wymieniane są pomiędzy instytucjami za pomocą standardowych dokumentów unijnych.

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content