Korpus wsparcia seniorów na rok 2022

Program ma na celu zapewnienie funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzebna terenie danej gminy, tj. :
-wsparcie społeczne,
-ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
-wsparcie psychologiczne,
-wsparcie w czynnościach dnia codziennego .

Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwawraz z systemem obsługi , wyposażonych w co najmniej w dwie z następujących funkcji :

  • przycisk bezpieczeństwa sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe,

Okres realizacji
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Osoby spełniające kryteria programu i zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie otrzymania tzw. “opasek bezpieczeństwa” lub wolontariatu proszone o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu pod numerem tel. 74 66 40 900 lub o kontakt z ogólnopolską infolinią 22 505 1111

 

Program_Korpus_Wsparcia_Seniorow_2022

Skip to content