Wspieranie Rodziny – Asystenci, Rodziny Wspierające

STRUKTURA DZIAŁU WSPIERANIA RODZINY

Wałbrzych, ul. Beethovena 1- 2

Kierownik działu:

Marzena Kamińska

pok. 107

tel. 74 664 08 57

Zastępca kierownika działu:

Ewelina Dziedzic

pok.107

tel. 74 664 08 57

Asystenci rodziny:

pok.103

tel. 74 664 08 27

Asystenci rodziny

pok. 105-106

tel. 74 664 08 75

Asystenci rodziny

pok. 224

tel. 74 664 0813

Pedagog przyjmuje w godz. 7.30-15.30 w Wałbrzychu ul.Mickiewicza 26

Maria Pisklewicz

pok.6

tel. 74 645 86 59

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

 • pomocy w integracji rodziny;

 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

 • dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 • pracy z rodziną;

 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

 • placówek wsparcia dziennego;

 • rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

 • terapii i mediacji;

 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

 • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Wielkość czcionki
Kontrast