Rodzicielstwo Zastępcze

Ania szuka domu”

Inspiracją do tegorocznej kampanii promocyjnej jest historia tytułowej bohaterki powieści Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”

Anna Shirley straciła rodziców, kiedy miała 3 miesiące. Po ich śmierci trafiała do różnych rodzin, przekazywana była z rąk do rąk, aż w końcu, w wieku 11 lat zamieszkała w domu dziecka. Dziewczynka nie miała skomplikowanych marzeń – pragnęła czuć ciepło słońca na policzkach, poznać przyjaciółkę, której opowiadałaby wszystkie sekrety, mieszkać w domu pełnym radości i miłości. Wreszcie los się do niej uśmiechnął. Ania trafiła do Avonlea, do domu rodzeństwa – Maryli i Mateusza Cuthbertów. Tam znalazła szczęście, przyjaźń, rodzinę.
Ta historia wydarzyła się ponad 150 lat temu, a my nadal spotykamy dzieci, które nie zaznały szczęśliwego dzieciństwa, które przebywają w domach dziecka. To nie tylko Ania, ale również Tomuś, Zosia czy Ola marzą o tym, aby w ich życiu pojawiła się Maryla lub Mateusz.
Obecnie 140 dzieci przebywa w dziesięciu placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wałbrzycha. Co trzecie dziecko jest w wieku poniżej 10 roku życia, w tym również noworodki. Każde z nich potrzebuje opieki, bezpieczeństwa, miłości. Każde potrzebuje rodziny zastępczej.
Poprzez zabawę „Ania szuka domu” chcemy dotrzeć do osób, które mogą stworzyć taką rodzinę zastępczą. Tak jak Ania odnalazła Marylę i Mateusza, tak inne dzieci powinny odnaleźć nowe kochające rodziny. I tu potrzebują Twojej pomocy i zaangażowania. Docelowo znalezienie bezpiecznego domu dla lalki oznaczać będzie stworzenie domu zastępczego dla wychowanki lub wychowanka z placówki.
Dlatego nie bądź obojętny.
Jeśli otrzymałeś lalkę, to oznacza, że jesteś dla kogoś bardzo ważny. Osoba, która Ci ją podarowała darzy Cie ogromnym zaufaniem i wierzy w Twoją moc. My również w nią wierzymy!
A teraz wróć do Instrukcji zabawy znajdującej się na pudełku z lalką. Odpowiadaj na pytania i weź aktywny udział w znalezieniu Ani kochającego domu.
Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, uświadomienie mieszkańców naszego miasta o wielkim, trwającym od wielu lat problemie przebywania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zamiast w placówkach – powinny żyć w domach, wśród rodzin, poznawać i doświadczać pięknych emocji, radości, smaku beztroskiego dzieciństwa. Wspólnie możemy ten cel osiągnąć – z Twoją pomocą możemy dotrzeć do kogoś, kto ma możliwość przyjęcia dziecka do swojego serca i domu.

*Jeżeli mieszkasz poza Wałbrzychem i otrzymałaś/eś lalkę – też możesz pomóc i wziąć udział w zabawie.
Napisz do nas na adres: piecza@mops.walbrzych.pl lub zadzwoń 074/664 08 47.

Kampania społeczna „Dołącz do nas – zostań rodziną zastępczą” dofinansowana została ze środków Fundacji EY.
Patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta Wałbrzycha.
Partnerami kampanii są: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Pracownia Krawiecka Moni-Niteczka Rękodzieło Artystyczne oraz Agencja Reklamowa Fiodesign.


Czy zastanawialiście się kiedyś nad rodzicielstwem zastępczym?
A może znacie kogoś, kto idealnie spełniałby się w tej roli?
Jeśli tak to zapraszamy do kontaktu.
A teraz poznajcie nasz świat, poznajcie pewną historię…


Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Wszystkich chętnych do utworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi, swoich domów dla naszych dzieci, zachęcamy do kontaktu z Działem Pieczy Zastępczej w Wałbrzychu, w dniach poniedziałek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Dział Pieczy Zastępczej, ul. Kilińskiego 1
tel. 74 6640847;e – mail: piecza@mops.walbrzych.pl, II piętro, pok. 207

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W dniu 31.05.2021 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Udział w wydarzeniu wzięli: pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – senator Rzeczpospolitej Polskiej, pan Edward Szewczak – Kierownik Biura Promocji Miasta, przedstawiciele Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Wałbrzycha a także reprezentanci lokalnych mediów. Bohaterami tego dnia byli przedstawiciele rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych w Wałbrzychu, którzy otrzymali podziękowania oraz wyrazy uznania za ciężką pracę, chęć niesienia pomocy i niesamowitą empatię wobec swoich wychowanków.

Wydarzenie było także idealną okazją do przedstawienia zrealizowanych w ciągu ostatniego roku działań a także planów Działu Pieczy Zastępczej na najbliższe miesiące.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Łącznie objęto wsparciem 1095 osób.

Zakres rzeczowy projektu dla rodzin zastępczych i instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej na terenie Wałbrzycha zgodnie ze szczegółowym kosztorysem do projektu obejmował przekazanie:

  • maseczek – 10 950 sztuk,
  • rękawiczek – 54 750 sztuk,
  • środków dezynfekujących (litr) – 1095 litrów,
  • wyposażenia 4 miejsc do kwarantanny/izolacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  • sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 98 sztuk. Kwota wydatkowana w ramach projektu dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Wałbrzycha to 313 689,99 zł.

31 maja 2020 r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Szanowni Rodzice Zastępczy
z okazji Waszego dnia DZIĘKUJEMY WAM:
za danie nowego życia i domu Dzieciom,
za miłość i zaufanie,
za trud wychowania,
za przyjazne słowo i ramię.
Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie,
za dobroć i wiarę,
za pozytywność i uśmiech,
za bogactwo, jakim jesteście dla Dzieci.
Jesteśmy zaszczyceni, że znamy takich ludzi.
Cały zespół pieczy zastępczej wraz z dyrekcją
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ROZPOCZYNAMY AKCJĘ PROMUJĄCĄ RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE !!!

Pierwszy etap akcji promującej rodzicielstwo zastępcze pn. ,,Dołącz do nas – zostań rodziną zastępczą”obejmuje reklamę zewnętrzną przy wykorzystaniu city lihgtów, bilboardów i plakatów. Rozpoczęliśmy także dystrybucję ulotek informacyjnych wśród mieszkańców naszego miasta przy aktywnym wsparciu członków Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego ,,Tu i Teraz”. Bardzo dziękujemy także Wałbrzyskiemu Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. za pomoc przy obsłudze mobilnego bilboardu.


LIST INTENCYJNY PODPISANY!

W dniu 30 kwietnia 2020 r. pomiędzy tut. Ośrodkiem a Wałbrzyskim Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Tu i Teraz” zostało podpisane porozumienie na rzecz wpierania i propagowania rodzicielstwa zastępczego na terenie naszego miasta oraz stwarzania warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Skip to content