Rodzicielstwo Zastępcze

Czy zastanawialiście się kiedyś nad rodzicielstwem zastępczym?

A może znacie kogoś, kto idealnie spełniałby się w tej roli?

Jeśli tak to zapraszamy do kontaktu.

A teraz poznajcie nasz świat, poznajcie pewną historię…

 


Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Wszystkich chętnych do utworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi, swoich domów dla naszych dzieci, zachęcamy do kontaktu z Działem Pieczy Zastępczej w Wałbrzychu, w dniach poniedziałek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Dział Pieczy Zastępczej, ul. Kilińskiego 1
tel. 74 6640847;e – mail: piecza@mops.walbrzych.pl, II piętro, pok. 207

Skip to content