Zakończenie Projektu „Nasze dzieci”

25 stycznia 2020

W dniu 25.01.2020 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ,,Nasze dzieci”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od 1.02.2018r. do 31.01.2020r. Łącznie objęto wsparciem 225 osób. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.567.117,39 zł.

Przedmiotem projektu był rozwój wsparcia systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w Wałbrzychu, wsparcie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, w postaci podnoszenia ich kompetencji, kwalifikacji oraz opiekunów usamodzielnienia.

Dodatkowo w okresie od października 2019r. do stycznia 2020r. realizowaliśmy pilotażowy program dla 24 dzieci do 15 r. życia umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w 2019r. obciążonych syndromem stresu pourazowego (PTSD).

Uczestnicy projektu korzystali również ze wsparcia towarzyszącego w postaci cateringu (lunchu i przerw kawowych bilety na przejazdy komunikacją miejską.

Wartością dodaną projektu jest powstanie Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego ,,Tu i teraz” oraz kontynuacja zajęć z terapii neurorozwoju.

Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego.

Wszystkim uczestnikom projektu oraz zaproszonym gościom jeszcze raz dziękujemy!!!

Kręgielnia ” Canis Majoris”

24 stycznia 2020

W dniach 20.01.2020r. oraz 22.01.2020r. młodzi uczestnicy projektu wybrali się do kręgielni ” Canis Majoris”. Zajęcia miały na celu przede wszystkim świetną zabawę, integrację grupy, aktywizację społeczną, poznanie zasad zdrowej rywalizacji i współpracy w drużynie. Wspólny wysiłek został zakończony pyszną pizzą 🙂

Spektakl ” Skrzypek na dachu”

23 stycznia 2020

W dniu 10.01.2020r. młodzież uczestnicząca w projekcie miała okazję obejrzeć spektakl ” Skrzypek na dachu” w Operze Wrocławskiej. Wydarzenie kulturalne miało na celu integrację młodzieży oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu kultury i sztuki.

Arteterapia i rodzinne środowiskowe warsztaty socjoterapeutyczne

22 stycznia 2020

Psychologowie i pedagodzy z PCKK Jelenia Góra prowadzą wspólne zajęcia z dziećmi, rodzicami biologicznymi oraz rodzicami zastępczymi. Zajęcia realizowane są min. w formie arteterapii oraz spotkań wyjazdowych prowadzonych jako rodzinne środowiskowe warsztaty socjoterapeutyczne.

Rodzinne warsztaty socjoterapeutyczne mają na celu pogłębienie więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem poprzez wspólne spędzanie czasu, integracje oraz budowanie bliskości. W ramach warsztatów środowiskowych grupy odwiedziły Papugarnię w Karpaczu, wspólnie tworzyły budowle z klocków Lego oraz brały udział w warsztatach edukacyjnych w Zagrodzie Sudeckiej w Dobkowie.

Trening umiejętności i kompetencji społecznych dla rodzin zastępczych

23 grudnia 2019

W ramach treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla rodzin zastępczych przeprowadzono zajęcia z elementami arteterapii. Panie uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez panią pedagog Marię Pisklewicz oraz panią psycholog Olgę Oskierko po raz kolejny wspólnie stworzyły świąteczne ozdoby, które zostały umieszczone w holu Działu Pieczy Zastępczej.

Uczestniczki projektu wraz z Paniami prowadzącymi zajęcia wspólnie i samodzielnie przygotowały także paczkę świąteczną dla potrzebującej wsparcia rodziny.

Dziękujemy za wspaniały gest i dobroć serc !

Wizyta w Cinema City w Wałbrzychu

23 grudnia 2019

W dniu 19.12.2019r. młodzież uczestnicząca w projekcie ” Nasze dzieci” udała się na pokaz filmu ” Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”

Kolejna część kultowego przeboju filmowego dostarczyła wielu wrażeń uczestnikom, którzy mile spędzili czas w swoim towarzystwie.

MIKOŁAJKI W ZAMKU KSIĄŻ

13 grudnia 2019

W dniu 13.12.2019r. najmłodsi uczestnicy projektu wzięli udział w bajkowym zwiedzaniu zamku „Książ” w poszukiwaniu św.Mikołaja. Dzieci uczestniczyły w grach, zabawach i konkursach oraz spotkały się z Mikołajem w świątecznej oprawie komnat zamkowych. Każde z dzieci otrzymało mikołajkowy upominek.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

12 grudnia 2019

W ramach warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci oraz w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzone są zajęcia mające na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i rodzin zastępczych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych .

Wspólnie wykonana praca kształtuje umiejętności współdziałania w zespole, wzbudza poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy oraz uwrażliwia na piękno sztuki i zjawisk społecznych.

Mikołajkowa Stara Kopalnia

9 grudnia 2019

Uczestnicy wzięli udział w aktywnym zwiedzaniu Starej Kopalni, razem z częścią podziemną. Po tym zabytkowym miejscu oprowadzał ich sam św. Mikołaj.

Młodzież znajdowała słodkie skarby w różnych miejscach w trakcie wycieczki. Poprzez zabawę i pozytywną rywalizację uczyli się zasad współpracy oraz zostali wprowadzeni w świąteczną atmosferę.

Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili

17 listopada 2019

Uczestnicy wzięli udział w występie Baletu Gruzińskiego na terenie Aqua Zdroju. Poprzez ich występ młodzież mogła zapoznać się kulturą tego kraju oraz doświadczyć jak należy się zachować podczas takich występów.

W występnie wzięło udział aż 100 tancerzy i wykorzystano 2500 kostiumów. Niesamowita orkiestra i unikatowe instrumenty muzyczne. Występ dostarczył wielu emocji i wrażeń.

Skip to content