„Nasze dzieci” – Wiosenne warsztaty socjoterapeutyczne

20 marca 2019

W związku z nadejściem wiosny dzieci do 15 r.ż. ,biorące udział w projekcie w ramach warsztatów socjoterapeutycznych przygotowały pokaz mody. Motywem przewodnim była oczywiście wiosna,
a materiałem bibuła. Własnoręcznie zrobione ozdoby przyniosły wiele satysfakcji i pobudziły wyobraźnię
i kreatywność. Ale najważniejsza była dobra zabawa.

„Nasze dzieci” – warsztaty socjoterapeutyczne

6 marca 2019

W ramach zajęć z zakresu warsztatów socjoterapeutycznych w dniu 06.03.2019 r. grupa dzieci w wieku 15-17 lat udała się do kręgielni. Kręgle to prosta i przyjemna zabawa, a jej ogromną zaletą jest możliwość gry zarówno w pojedynkę, jak i w grupie. Zajęcia miały na celu integrację grupy, aktywizację społeczną, stworzenie możliwości do rozpoznania własnych zainteresowań oraz poznanie zasad zdrowej rywalizacji i współpracy w drużynie.

„Nasze dzieci” – Spektakl: „Zaplątany w sieci” oraz „Laboratorium życia”

28 lutego 2019

W dniu 25.02.2019r. oraz 27.02.2019r. gościliśmy w siedzibie Ośrodka,Teatr Maska z Krakowa. Dzieci uczestniczące w projekcie obejrzały dwa spektakle: „Zaplątany w sieci”, który poruszał problem uzależnienia od internetu oraz „Laboratorium życia”, poruszający problem dopalaczy i spożywania alkoholu. Spektakle miały charakter profilaktyczno-edukacyjny.

Podczas takich zajęć dzieci uczą się stawiać granice, odmawiać, przełamywać własną nieśmiałość. Uczą się, jak radzić sobie w sytuacjach dla nich stresowych, jak wyrażać emocje i uczucia, samodzielnie podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność.

Spektakl został zorganizowany w ramach warsztatów socjoterapeutycznych.

„Nasze dzieci” – Warsztaty socjoterapeutyczne

25 lutego 2019

W dniu 21.02.2019r. dzieci z grupy do 15 r.ż. wybrały się do kina na film pt. „O psie, który wrócił do domu”. Wyjście realizowane było w ramach warsztatów socjoterapeutycznych. Biorąc udział w sytuacjach społecznych, dzieci uczą się właściwych, akceptowalnych zachowań, zaspokajają także własne potrzeby emocjonalne i społeczne, rozwijają zainteresowania. Zajęcia socjoterapeutyczne mają za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju oraz w rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych.

„Nasze dzieci” – Zajęcia w ramach terapii pedagogicznej

22 lutego 2019

Terapia pedagogiczna obejmuje m. in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których celem jest wywołanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Jej celem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zbudowanie w nim wiary we własne siły m. in. poprzez eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. Dzięki stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji, a także dostrzeganiu uzdolnień dziecka, ma ono możliwość podwyższania samooceny i motywacji do dalszego działania.

Wielkość czcionki
Kontrast