Czym jest Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Pod podanym adresem znajduje się sekretariat Zespołu.

Informacja kontaktowa
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wałbrzychu
ul. Kilińskiego1 (parter pokój nr 7), Wałbrzych
tel.: 74 66 40 841
e-mail: zi@mops.walbrzych.pl
Pod podanym adresem znajduje się sekretariat Zespołu.

Podmioty uprawnione do inicjowania Procedury „Niebieskie Karty”.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ul. Kilińskiego 1
tel.745540800

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, infolinia od godz. 15:30 -19.00

2. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
ul. Mazowiecka 2
tel. 478751234

3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kilińskiego 1
tel. 746640841

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

4. Oświata

– wszystkie placówki oświatowe na terenie Wałbrzycha
– informacje i pomoc można uzyskać w godzinach pracy pedagogów szkół i wychowawców w przedszkolach

5. Ochrona zdrowia

– możesz zgłosić się do swojej przychodni, do swojego lekarza i powiedzieć mu o doświadczaniu przemocy. Ma on obowiązek sporządzić Niebieską Kartę i wystawić zaświadczenie lekarskie (nieodpłatnie) odpowiednik obdukcji lekarskiej.

Skip to content