Rodziny wspierające

Dział Wspierania Rodziny w ramach działań mających na celu pomoc rodzinom w formie rodzin wspierających poszukuje rodzin, które pragną pomagać rodzinom z swojego otoczenia, zajmują się dziećmi sąsiadów, pomagają w sytuacjach kryzysowych. Nie są obojętni na los rodzin i ich dzieci.
Jeżeli chcesz podzielić się:
• Dobrym przykładem
• Wiedzą
• Doświadczeniem
• Radością
• Pasją
• Sercem
• Wolnym czasem
• Sąsiedzką życzliwością

Więcej informacji uzyskasz:
Dział Wspierania Rodziny pok. 120
tel. 74 6640851, 785 788 322
dwr@mops.walbrzych.pl

Dział Wspierania Rodziny w ramach działań mających na celu pomoc rodzinom w formie rodzin wspierających poszukuje rodzin, które pragną pomagać rodzinom z swojego otoczenia, zajmują się dziećmi sąsiadów, pomagają w sytuacjach kryzysowych. Nie są obojętni na los rodzin i ich dzieci.

Przyjdź i zacznijmy działać razem!

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZIN WSPIERAJĄCYCH!!!

Pomagasz bezinteresownie rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia?

Zajmujesz się dziećmi sąsiadów?

Pomagasz im w sytuacjach kryzysowych?

Nie jesteś obojętny na los rodzin i ich dzieci?

Zapraszamy do współpracy!

Osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zostań rodziną wspierającą!

Możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jeżeli:

 • jesteś wolny od nałogów,
 • potrafisz rozwiązywać problemy wychowawcze,
 • posiadasz pełnię praw rodzicielskich,
 • nikt z Twojej rodziny, ani Ty sam nie byłeś skazany wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadania rodziny wspierającej:

 • wsparcie w opiece i wychowaniu dzieci,
 • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wsparcie w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Co musisz zrobić?

 • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w MOPS w Wałbrzychu ul. Kilińskiego 1,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MOPS,
 • odbyć bezpłatne szkolenie na terenie MOPS,
 • podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Więcej informacji uzyskasz:
Dział Wspierania Rodziny pok. 120
tel. 74 664 08 51 w godz. 7:30-15:30

Skip to content