Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu ,,Aktywny start’’

8 stycznia 2020

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie “Aktywny Start” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020

Uczestnicy biorący udział w projekcie zostaną objęci działaniami o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

Uczestnikom projektu gwarantujemy:

 • dodatkowe zasiłki i pomoc w naturze
 • udział w zajęciach grupowych (z przerwą kawową i obiadem)
 • indywidualne konsultacje ze specjalistami
 • możliwość wzięcia udziału w kursach zawodowych
 • możliwość wzięcia udziału w wysokiej jakości PŁATNYCH STAŻACH ZAWODOWYCH !!!

Podczas pięciomiesięcznego stażu zawodowego:

 • stypendium stażowe
 • płatny urlop wypoczynkowy (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
 • wsparcie brokera edukacyjnego

Dodatkowo:

 • wsparcie psychologa, pedagoga oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych podczas całego okresu udziału w projekcie
 • refundację kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie lub chcące zadać dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu “Aktywny Start”. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu tj. 01.02.2020 – 30.09.2020 r.

Kontakt :

Biuro Projektu „Aktywny Start” MOPS w Wałbrzychu ul. Kilińskiego 1 pok.304

Tel. 74 664 09 01 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

„Aktywny start” – specjaliści

12 listopada 2019

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy objęci są wsparciem specjalistów zaangażowanych w ramach realizacji projektu. Nasi specjaliści udzielają porad w formie indywidualnych konsultacji. W projekcie uczestnicy mogą skorzystać z porad: psychologa, pedagoga, doradcy ds. os. niepełnosprawnych i brokera edukacyjnego.

Aktywny Start – Staże Zawodowe

4 listopada 2019

Staże zawodowe są formą aktywizacji zawodowej, dzięki której uczestnicy projektu mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy zgodnych z programem stażu.

Aktywny Start – Staże Zawodowe

30 września 2019

Od 1.09.2019 do 31.01.2020 roku w ramach projektu realizowane są 5-miesięczne staże zawodowe. 44 uczestników projektu odbywa wysokiej jakości staż zawodowy u 18-stu pracodawców z lokalnego rynku pracy na terenie miasta Wałbrzycha. Staże zawodowe są formą aktywizacji zawodowej, dzięki której uczestnicy projektu mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy zgodnych z programem stażu.

Projekt „Aktywny start” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja

 • 1
 • 2
 • 3
Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content