Zakończenie Programu Aktywny Start

10 grudnia 2020

Dnia 30.11.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zakończył realizację projektu pod nazwą „Aktywny start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w terminie od 01.06.2019r. do 30.11.2020r. Realizacja projektu miała na celu przywrócenie jego uczestnikom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących klientami MOPS w Wałbrzychu. W projekcie wsparciem objętych zostało 186 osób (K 108, M 78), w tym 95 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności , zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Miejskiej Wałbrzych.

Uczestnicy projektu w zależności od sytuacji i statusu, skorzystali z usług aktywnej integracji o charakterze:

społecznym, których celem było nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej:

edukacyjnym, których celem był wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

zawodowym, wdrażanych przez Klub Integracji Społecznej, działania miały na celu zaktywizowanie uczestników do powrotu do pracy bądź podjęcie pierwszych kroków na otwartym rynku pracy.

zdrowotnym, których celem było wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu osiągnęli postęp w rozumieniu efektywności społecznej, 40 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział i ukończenie kursów zawodowych, 90 osób zdobyło nowe doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych, 45 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i udział w projekcie oraz wszystkim Podmiotom przyjmującym na staż za współpracę, możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych przez uczestników poprzez organizację wysokiej jakości staży w swoich firmach i instytucjach.Grupowe doradztwo zawodowe

2 lipca 2020

W ramach działań w projekcie „Aktywny start”, uczestnicy projektu wzięli udział w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym. Zajęcia te miały na celu pomóc uczestnikom w podjęciu zatrudnienia lub założeniu działalności na własny rachunek. Na zajęciach uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętność z zakresu poruszania się po rynku pracy poprzez m.in.: określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, właściwe napisanie CV, listu motywacyjnego oraz przeprowadzonej symulacji z rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia grupowe – Grupa samopomocowa – II edycja

19 maja 2020

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach grupowych – grupy samopomocowe. Celem grupy jest utrwalenie i zdobywanie nabytych umiejętności poznawczych w zakresie rozpoznawania, akceptowania oraz radzenia sobie w prostych i złożonych sytuacjach życiowych. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie innych, ale sami są też wsparciem dla innych.

 

 

Informacja o wznowieniu zajęć w projekcie „Aktywny start”

Logo MOPS 12 maja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje, że już od 11 maja 2020 roku wznawiamy realizację zajęć w projekcie „Aktywny start”.

Uczestnicy, którzy biorą udział w projekcie będą na bieżąco informowani telefonicznie przez biuro projektu i specjalistów o kontynuacji rozpoczętych działań.

Wszelkie pytania proszę kierować pod numerem telefonu 74 66 40 901 oraz do specjalistów projektu.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo swoje i pracowników MOPS bardzo proszę o zachowanie wymaganych środków ostrożności i przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad higieny wymaganych podczas pandemii.

Aktywny Start – grupa na Facebook

3 kwietnia 2020

 

W związku z brakiem możliwości osobistych spotkań, przenosimy konsultacje do sieci. Zapraszam wszystkich uczestników projektu “Aktywny Start” do dołączenia do prywatnej grupy na Facebooku “Aktywny Start” – Aktywny Czas, gdzie znajdzie się mnóstwo kreatywnych pomysłów na aktywne spędzenie czasu w domu, porady naszych specjalistów a także wszystkie bieżące informacje o projekcie.

Ponadto możliwa będzie konsultacja online z pedagogiem poprzez aplikację Messenger.

 

Przypominamy również, że nasi specjaliści są do Waszej dyspozycji pod numerami telefonów:

Pedagog od pn-pt godz. 7:30-15:30 883 375 784
Psycholog od pn-pt godz. 8:30-14:30 883 375 783
Broker Edukacyjny od pn-pt godz. 8:30-14:30 883 357 746
Doradca ds. osób niepełnosprawnych w każdy piątek godz. 7:30-15:30 794 213 206
Skip to content