Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ul. Kilińskiego 1
58-300 Wałbrzych

tel.: 74 66 40 800
e-mail: sekretariat@mops.walbrzych.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 8861984605
REGON:  005811387
   

  TELEFONY

Sekretariat
74 66 40 800
Dział Finansowy
74 66 40 805
74 66 40 806
Windykacja należności
74 66 40 855
Dział Administracyjny
74 66 40 811
Kadry
74 66 40 885
74 66 40 810
Zespoły Pracy Socjalnej:
Zespół Pracy Socjalnej Nr 1
74 66 40 830
          Kierownik ZPS 1
74 66 40 829
Zespół Pracy Socjalnej Nr 2
74 66 40 858
          Kierownik ZPS 2
74 66 40 838
Zespół Pracy Socjalnej Nr 3
74 66 40 831
          Kierownik ZPS 3
74 66 40 822
Zespół Pracy Socjalnej Nr 4
74 66 40 824
          Kierownik ZPS 4
74 66 40 852
Kierownik Zespołu planowania, statystyki i funkcjonowania systemu
74 66 40 818
Dział Świadczeń Rodzinnych
74 66 55 362
          Kierownik DŚR
74 66 55 333
          Zastępca Kierownika DŚR
74 66 55 371
Dział Dodatków Mieszkaniowych
74 66 40 819
          Kierownik DDM
74 66 40 818
Dział Profilaktyki
74 64 58 659
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
74 66 40 841
Centrum Aktywności Lokalnej
74 64 58 658
Centrum Integracji Rodzinny
74 66 49 470
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
(ul. Pocztowa 22)
74 84 78 248
74 84 78 126
Skip to content