Program wsparcia rodzin “Za Życiem”

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, program kompleksowego wsparcia rodzin "za zyciem", Działanie 1.4 Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dofinansowanie 106480 zł, całkowita wartość inwestycji: 133 100 zł
Skip to content