Turnusy rehabilitacyjne

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje
 • nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia(chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale)
  w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym – 2 997,54 zł Netto  ( kryterium za IV kwartał 2021)
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej – 
  3 896,85 zł Netto ( kryterium za IV kwartał 2021)

Wysokość dofinansowania:

 • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz osoby w wieku od 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także dla osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej – 1799,00 zł
 • dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  – 1619,00 zł
 • dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności – 1499,00 zł
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności 1199,00 zł

Wnioski nie zrealizowane z powodu braku środków PFRON wraz z końcem roku tracą ważność i nie przechodzą do rozpatrzenia na rok następny. W związku z tym aby ponownie starać się o dofinansowanie należy złożyć nowy wniosek w roku bieżącym.

Przyznanie przez Miejskich Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym uzależnione będzie od wysokości środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku znacznego niedoboru środków z PFRON Ośrodek może obniżyć kwotę dofinansowania o 20%.

Osoba prowadząca
Kamila Szostak
Tel. 74 6640870

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (pdf)

Skip to content