Likwidacja barier architektonicznych

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które:

-mają trudności w poruszaniu się, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności i zaświadczeniem wydanym przez lekarza
-są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Wnioski nie zrealizowane z powodu braku środków PFRON wraz z końcem roku tracą ważność i nie przechodzą do rozpatrzenia na rok następny. W związku z tym aby ponownie starać się o dofinansowanie należy złożyć nowy wniosek w roku bieżącym.

UWAGA! Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Osoba prowadząca:
Kamila Adamowicz-Szymczak
Tel. 74 6640871

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych (pdf)

Skip to content