„Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2022

Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu, na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Dolnośląskim, realizuje Program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” .

Celem działania jest utworzenie Klubu „Senior+” dla 20 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej oraz wyposażeniu go w niezbędną infrastrukturę, która pozwoli na aktywne i zorganizowane spędzania wolnego czasu, a także na zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W Klubie Seniora znajdować się będzie sala konferencyjna z przeznaczeniem do organizowania różnego rodzaju zajęć i spotkań, a także sala warsztatowa do majsterkowania i hortiterapii oraz sala doświadczania świata.

Klub zostanie utworzony w Domu Pomocy Społecznej.

Łączny koszt inwestycji to 200 000,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 160 000,00 zł oraz wkład własny gminy 40 000,00 zł.

Skip to content