„Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2022

Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu, na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Dolnośląskim, realizuje Program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” .

Celem działania jest utworzenie Klubu „Senior+” dla 20 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej oraz wyposażeniu go w niezbędną infrastrukturę, która pozwoli na aktywne i zorganizowane spędzania wolnego czasu, a także na zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W Klubie Seniora znajdować się będzie sala konferencyjna z przeznaczeniem do organizowania różnego rodzaju zajęć i spotkań, a także sala warsztatowa do majsterkowania i hortiterapii oraz sala doświadczania świata.

Klub zostanie utworzony w Domu Pomocy Społecznej.

Łączny koszt inwestycji to 200 000,00 zł, w tym środki z budżetu państwa 160 000,00 zł oraz wkład własny gminy 40 000,00 zł.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2023 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" DOFINANSOWANIE 40.800,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177.346,48 zł
Program Wieloletni “Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" DOFINANSOWANIE 36.480,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 185.717,12 zł
Program Wieloletni “Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024
Skip to content