Klub Integracji Społecznej

Ma na celu zapewnienie osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Jeśli jesteś:

 • Bezdomny
 • Uzależniony od alkoholu bądź narkotyków (po odbytej terapii)
 • Dugotrwale bezrobotny,
 • Opuściłeś zakład karny i masz trudności w integracji ze środowiskiem
 • Chcesz atrakcyjnie spędzić wolny czas

Przyjdź do nas !!!
Sprawdź, przekonaj się, że warto !

Proponujemy bezpłatne zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej m.in.:

 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia z doradcą zawodowym (indywidulane i grupowe)
 • Zajęcia uspołeczniające „Kultura dla wszystkich”
 • Zajęcia rozwojowe
 • Trening asertywności
 • Trening umiejętności społecznych
 • Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, socjalne

Każdy uczestnik Klubu Integracji Społecznej otrzymuje zaświadczenie po ukończeniu programu realizowanego w klubie.

Ponadto !

Osoby zrzeszone w Klubie mogą skorzystać z Internetu, załatwić swoje sprawy urzędowe np. napisać cv, list motywacyjny itp.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT

Klub Integracji Społecznej

Centrum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu

ul. Mickiewicza 26

Poniedziałek – piątek od godz. 730 – 1530

Osoba koordynująca klubem Ewelina Grzelak

Tel. 74 645 86 59

e-mail: e.grzelak@mops.walbrzych.pl

 

Skip to content