Przemoc

obrazek przedstawia małpę z zawieszonymi na rękach 			bransoletkami. Na bransoletkach mieszczą się hasła: „Nie godzę się na przemoc”, 		„Nie dla przemocy”, Przeciwdziałam przemocy”, „Stop przemocy”. Po lewej stronie 		od małpy widnieje hasło: „Widzę, słyszę, reaguję na przemoc”. U dołu obrazka, na 		niebieskim tle zamieszone są numeru telefonó do Działu Profilaktyki: 746458659 i 		746649470
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy
  Centrum Aktywności Lokalnej, ul.Mickiewicza 26
  poniedziałek – piątek, godz. 07:00 – 16:00
  74 645 86 55 , 74 664 94 71
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób Stosujących Przemoc
  Centrum Aktywności Lokalnej, ul.Mickiewicza 26
  poniedziałek – czwartek, godz. 07:00 – 17:00
  74 645 86 55
 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
  Centrum Aktywności Lokalnej, ul.Mickiewicza 26
  poniedziałek – czwartek, godz. 7:30 – 17:00
  piątek, godz. 7:30 – 15:30
  74 645 86 59, 74 645 86 55
 • Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc
  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
  515 296 109

Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową – link

Skip to content