WOLONTARIAT


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu prowadzi nabór ochotników do pracy w charakterze wolontariuszy.

Ze względu na swoją rolę, tutejszy Ośrodek jest naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi pomóc. MOPS bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy i potrzeby. Angażując wolontariuszy może na nie lepiej i szybciej reagować, bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług. Wolontariusze mają w MOPS szerokie pole do działania: mogą zajmować się dziećmi, seniorami, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi. Mogą pomagać na terenie Ośrodka, bezpośrednio w domach podopiecznych lub podczas imprez organizowanych przez MOPS.

Wolontariuszem może być każdy, kto chce podzielić się swoim czasem, wiedzą i dobrymi chęciami z innymi ludźmi. Działania, których podejmują się wolontariusze, żeby mogły przynosić rezultaty, muszą być adekwatna do wieku, umiejętności i zainteresowań ochotników.

Co oferujemy?

  • przygotowanie i wprowadzenie do pracy
  • stałą pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów
  • zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych (w formie biletów MPK)
  • zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
  • udział w bezpłatnych szkoleniach
  • możliwość zdobycia szkolenia
  • rozwijanie własnych pasji i zainteresowań
  • możliwość odbycia praktyk studenckich w ramach wolontariatu

KONTAKT:
MOPS Wałbrzych
Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Mickiewicza 26
Ewelina Grzelak
tel. 74-64-58-659
e-mail: e.grzelak@mops.walbrzych.pl


Zobacz także:
ABC Wolontariatu
Wolontariat u osób starszych

Skip to content