Profilaktyka Uzależnień

KIEROWNIK: Agnieszka Maltz
tel.: 74 645 86 59
e-mail: a.maltz@mops.walbrzych.pl

prowadzi działalność w dwóch miejscach:

 • Centrum Integracji Rodziny ul. Grota Roweckiego 3
 • Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26

oferuje pomoc w zakresie:

 • profilaktyki uzależnień
 • nadużywania i uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych
 • współuzależnienia
 • interwencji kryzysowej
 • przciwdziałania przemocy
 • problemów wychowawczych
 • bezrobocia

Gminne Programy Przeciwdziałania Przemocy, Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zajmuje się zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób żyjących w bliskim związku z osobami uzależnionymi od alkoholu, dorosłych dzieci alkoholików, ofiar przemocy, prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganiem działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.

Prowadzimy !

 • Punkty Niebieskiej Linii
 • Punkty Interwencyjno Konsultacyjne

Przyjdź !

 • jeśli masz kłopoty związane z piciem alkoholu, zażywaniem innych substancji psychoaktywnych i dojrzałeś do podjęcia decyzji, że z tym trzeba coś zrobić,
 • jeśli w Twojej rodzinie występuje uzależnienie, a Ty nie możesz już z tym dłużej żyć,
 • jeśli Twój bliski z powodu uzależnienia zachowuje się w sposób, którego nie akceptujesz,
 • jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o uzależnieniach możesz skorzystać z księgozbioru wiedzy o problemie alkoholowym.

Prowadzimy !

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne:
  • Psycholog Kaja Szwajgier
  • Psycholog Anna Smolan – Karczewska
  • Psycholog Przemysław Mieszkowski
  • Pedagog Monika Wójtowicz
  • Pedagog Joanna Zarzycka – Żyła
  • Terapeuta Urszula Podgórska
 • zajęcia grupowe:

Grupa motywacyjna dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

Zajęcia odbywają się:

 • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1100 przy ul. Grota Roweckiego 3
 • w środy w godzinach od 1300 do 1500 przy ul. Grota Roweckiego 3
 • w piątki w godzinach od 1300 do 1400 przy ul. Mickiewicza 26

Celem grupy jest:

 • edukacja na temat choroby alkoholowej – faz rozwoju uzależnienia, głodu alkoholowego, mechanizmów choroby alkoholowej,
 • zwiększenie świadomości problemu alkoholowego,
 • autodiagnoza,
 • zmobilizowanie i zachęcenie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
 • dostarczenie wiedzy na temat możliwości podjęcia leczenia.

Zajęcia prowadzą:

 • Urszula Podgórska, tel. 74 645 86 59
 • Anna Smolan – Karczewska, tel. 74 664 94 70

Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci sięgających po substancje psychoaktywne

ul. Mickiewicza 26, środy w godzinach 1500 – 1800

Prowadzi:

 • Monika Wójtowicz, tel. 74 645 86 55

Klub AA

W poniedziałki w godz. 1700 do 1900 odbywają się spotkania grupy Anonimowych Alkoholików, której celem jest wytrwać w trzeźwości i motywować oraz wspierać innych alkoholików w jej osiągnięciu.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Dom to miejsce, w którym każdy powinien czuć się bezpieczny. Jak pomóc sobie i bliskim? Wsparcia udzielą specjaliści Działu Profilaktyki. Przemoc w każdej chwili możesz zgłosić telefonicznie:

 • Monika Wójtowicz – 74 645 86 55
 • Kaja Szwajgier – 74 66 49 470
 • Przemysław Mieszkowski – 74 66 49 472

Przyjdź, zadzwoń, chcemy Ci pomóc:

 • jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie,
 • jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie,
 • jeśli nie radzisz sobie z emocjami i stosujesz przemoc wobec najbliższych,

Prowadzimy:

 • Punkt Niebieskiej Linii – od poniedziałku do soboty w godzinach 730  do 1600 przy ul. Grota Roweckiego 3 i ul. Mickiewicza 26
 • Poradnictwo terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy – sobota 1300-1500 , zajęcia prowadzi Monika Wójtowicz, nr tel. 74 645 86 55, ul. Mickiewicza 26

Nie bądź obojętny. Przerwij milczenie.

 

Grupa edukacyjno-warsztatowa „Niełatwo być rodzicem”

Zajęcia prowadzone są przy ul. Grota Roweckiego 3 w poniedziałek w godzinach 1200 do 1400.

Celem zajęć jest:

 • opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych – wytyczania granic, stosowania pochwał,
 • nauka konstruktywnego sposobu rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • nabycie umiejętności nawiązania efektywnej współpracy z dzieckiem,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania przemocy,
 • budowanie i poprawa rodzinnej więzi,
 • poszerzenie wiedzy na temat uczuć oraz doskonalenie i nabywanie umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami,
 • nauka towarzyszenia dzieciom przeżywającym określone stany emocjonalne,
 • nabywanie umiejętności zachęcania dzieci do współpracy,
 • nauka wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
 • edukacja w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, zagrożeń, czynników ryzyka i profilaktyki, kontaktu z dzieckiem, komunikacji
 • uświadomienie roli systemu wartości w procesie wychowawczym.

Zajęcia prowadzi:

 • Joanna Zarzycka-Żyła, tel. 74 664 94 73 w Centrum Integracji Rodziny

Klub Seniora „Wisienki”

Celem jest aktywizacja i integracja osób starszych oraz ich reintegracja społeczna realizowana poprzez uczestnictwo w zajęciach.

Zadaniem Klubu jest:

 • rozbudzenie zainteresowań,
 • aktywne spędzanie wolnego czasu,
 • rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań,
 • zapobieganie marginalizacji społecznej ludzi starszych.

Zajęcia Klubu Seniora odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 w Centrum Aktywności Lokalnej wg ustalonego harmonogramu. Oferujemy:

 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia fotograficzne,
 • zajęcia integracyjno – rozwojowe,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia plastyczne i rękodzieło,
 • warsztaty psychologiczne (trening umysłu),
 • gimnastykę,
 • jogę,
 • spotkania okolicznościowe i wieczorki taneczne,
 • wycieczki na terenie woj. dolnośląskiego (maj – październik).

Zajęcia są bezpłatne !

Koordynacją działań klubu zajmuje się Ewelina Grzelak tel. 74 645 86 59. .

Klub Dorosłego Człowieka

Zajęcia Klubu Dorosłego Człowieka odbywają się w środy i piątki w godzinach od 1200 do 1500 w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3, tel. 74 664 94 73.

Uczestnicy Klubu mają możliwość korzystania z sali komputerowej wyposażonej w 10 stanowisk, sali gimnastycznej, na której znajduje się bieżnia, maty do ćwiczeń, materace, piłki korekcyjne, rowery stacjonarne, drabinki do ćwiczeń oraz z sali zajęciowej gdzie odbywają się spotkania członków Klubu, spotkania z zaproszonymi gości oraz imprezy okolicznościowe. Ponadto uczestnicy mogą korzystać z siłowni zewnętrznej oraz terenu rekreacyjnego przy Centrum Integracji Rodziny.

Wielkość czcionki
Kontrast