Dział Profilaktyki

KIEROWNIK: Agnieszka Maltz
tel.: 74 645 86 59
e-mail: a.maltz@mops.walbrzych.pl

Z-CA KIEROWNIKA: Monika Wójtowicz
tel.: 74 645 86 55
e-mail: m.wojtowicz@mops.walbrzych.pl

prowadzi działalność w:

 • Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26

oferuje pomoc w zakresie:

 • profilaktyki uzależnień
 • nadużywania i uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych
 • współuzależnienia
 • interwencji kryzysowej
 • przeciwdziałania przemocy
 • problemów wychowawczych
 • bezrobocia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Działu Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Film pokazuje szereg zadań realizowanych przez dział, które, mamy nadzieję, zachęcą do skorzystania z nich lub do podjęcia współpracy.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zajmuje się zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób żyjących w bliskim związku z osobami uzależnionymi od alkoholu, dorosłych dzieci alkoholików, ofiar przemocy, prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganiem działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.

Prowadzimy!

 • Punkty Niebieskiej Linii
 • Punkty Interwencyjno Konsultacyjne

Przyjdź!

 • jeśli masz kłopoty związane z piciem alkoholu, zażywaniem innych substancji psychoaktywnych i dojrzałeś do podjęcia decyzji, że z tym trzeba coś zrobić,
 • jeśli w Twojej rodzinie występuje uzależnienie, a Ty nie możesz już z tym dłużej żyć,
 • jeśli Twój bliski z powodu uzależnienia zachowuje się w sposób, którego nie akceptujesz,
 • jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o uzależnieniach możesz skorzystać z księgozbioru wiedzy o problemie alkoholowym.

Prowadzimy!

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne:
  • Joanna Ziejło-Augun – psycholog
  • Jadwiga Wąsik – pedagog
  • Monika Wójtowicz – pedagog, terapeuta uzależnień
  • Jacek Balazs – psycholog
 • zajęcia grupowe.

Grupa motywacyjno – edukacyjna dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym

Zajęcia odbywają się:

 • we wtorki w godzinach od 0900 do 1100 przy ul. Mickiewicza 26

Celem grupy jest:

 • edukacja na temat choroby alkoholowej – faz rozwoju uzależnienia, głodu alkoholowego, mechanizmów choroby alkoholowej,
 • zwiększenie świadomości problemu alkoholowego,
 • autodiagnoza,
 • zmobilizowanie i zachęcenie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
 • dostarczenie wiedzy na temat możliwości podjęcia leczenia.

Zajęcia prowadzą:

 • Monika Wójtowicz, tel. 74 645 86 55

Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci i osób dorosłych sięgających po substancje psychoaktywne

ul. Mickiewicza 26, poniedziałek – czwartek w godzinach 0700 – 1700

Prowadzi:

 • Monika Wójtowicz, tel. 74 645 86 55

FreD goes net – program wczesnej interwencji dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi

realizator Monika Wójtowicz tel. 603 401 002 i 74 645 86 55

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Dom to miejsce, w którym każdy powinien czuć się bezpieczny. Jak pomóc sobie i bliskim? Wsparcia udzielą specjaliści Działu Profilaktyki. Przemoc w każdej chwili możesz zgłosić telefonicznie:

 • Monika Wójtowicz – 74 645 86 55
 • Joanna Ziejło-Augun – 74 66 49 470
 • Jadwiga Wąsik – tel 74 66 49 470
 • Jacek Balazs – 74 645 86 55

Przyjdź, zadzwoń, chcemy Ci pomóc:

 • jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie,
 • jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie,
 • jeśli nie radzisz sobie z emocjami i stosujesz przemoc wobec najbliższych.

Prowadzimy:

 • Punkt Niebieskiej Linii – od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1600 przy ul. Mickiewicza 26
 • Poradnictwo terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne

Nie bądź obojętny. Przerwij milczenie.

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc doświadczającym przemocy w powiecie wałbrzyskim

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wałbrzychu

Skip to content