Realizowane projekty UE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje obecnie dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Projekt: Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej

Projekt: AKTYWNI RAZEM

Projekt: NASZE DZIECI

Projekt: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU: CHCĘ BYĆ… CZYLI ODKRYWAMY ŻYCIE NA NOWO