Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Gmina Wałbrzych informuje o rozpoczęciu realizacji
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego -Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Wałbrzych otrzymała:
dofinansowanie wartości: 1 059 686,46  zł
całkowita wartość : 1 071 686,46 zł

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewni wsparcie w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

– dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w :

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
  • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Z tej formy wsparcia skorzysta 40 osób niepełnosprawnych, w tym 25 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 3 dzieci do 16 r. życia. Zostanie zrealizowany główny cel programu jakim jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług asystenta, który będzie dla nich wsparciem przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc asystenta nie ponosi żadnych odpłatności bez względu na sytuację dochodową.

Informacji w sprawie programu udziela: Anna Mogiłka tel. 74 6640870

lub e-mail : sekretariat@mops.walbrzych.pl

Skip to content