Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty Działu Profilaktyki:

11 czerwca 2021
  • Punkt Konsultacyjny

Centrum Aktywności Lokalnej, ul.Mickiewicza 26 Wałbrzych

nr tel. 74 645 86 55 , 603 401 002

 • dla osób z problemem uzależnień (alkohol, narkotyki, inne środki psychoaktywne lub czynności)
  Monika Wójtowicz : poniedziałek – czwartek , godz. 07:00 – 17:00

 • dla osób współuzależnionych
  poniedziałek – piątek , 07:30 – 15:30

 • dla rodziców dzieci sięgających po środki psychoaktywne
  poniedziałek – czwartek , 07:00 – 17:00

  • Grupa motywacyjno-eudukacyjna dla osób z problemem uzależnienia

Centrum Aktywności Lokalnej, ul.Mickiewicza 26 Wałbrzych
nr tel. 74 645 86 55 , 603 401 002
wtorek, godz. 09:00

Grupa ma na celu edukację dotyczącą szkodliwego używania środków psychoaktywnych oraz uzależnienia. Podczas spotkań przekazywane są informacje na temat możliwych form i miejsc otrzymania pomocy, którą otrzymać może osoba borykająca się z nadużywaniem środków psychoaktywnych – poradnictwa, terapii, grup wsparcia. Grupę prowadzi p.Monika Wójtowicz.

 

  • Warsztaty „Masz wybór”

Centrum Aktywności Lokalnej, ul.Mickiewicza 26 Wałbrzych
nr tel. 74 645 86 55 , 603 401 002
środa, godzina 13:30 – 15:00

 

Cykl dwóch spotkań warsztatowych mających na celu przekazanie świadomości o szkodach związanych z nadużywaniem środków psychoaktywnych oraz o znaczeniu podejmowania własnych wyborów życiowych pod kątem ich późniejszych konsekwencji (negatywnych i pozytywnych).

  • Program wczesnej interwencji „FreD goes net”

Centrum Aktywności Lokalnej, ul.Mickiewicza 26 Wałbrzych
nr tel. 74 645 86 55 , 603 401 002
Realizator programu: Monika Wójtowicz

Rekomendowany program dla osób doświadczających pierwszych konsekwencji używania środków psychoaktywnych. Podczas zajęć poruszane są tematy takie jak szkody związane z używaniem środków psychoaktywnych (konsekwencje zdrowotne, prawne, społeczne) oraz możliwe sposoby ograniczenia lub zaprzestania kontaktów z alkoholem lub narkotykami.

Skip to content