PROGRAM OSŁONOWY „BEZPIECZNY PARASOL” – edycja 2022

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w partnerstwie ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia, w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku.

Projekt „Bezpieczny Parasol” będzie odnosił się do Priorytetu I „Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie”. Celem programu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Wałbrzycha na temat występowania przemocy w rodzinie i skutecznych sposobów reagowania a także ułatwienia dostępu do zasięgnięcia pomocy w sytuacjach przemocowych.

Projekt zakłada realizację zadań poprzez:

 • Wydanie i rozpropagowanie biuletynu informacyjnego dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • 6 emisji citylightów – plakatów z hasłami antyprzemocowymi

 • Wydanie materiałów promujących projekt: piłeczek antystresowych, bawełnianych toreb i przypinek z hasłem antyprzemocowym

 • Spotkania pod parasolem” – pogadanki edukacyjne nt. zjawiska przemocy z kolportażem materiałów edukacyjnych

 • Wykłady plenerowe nt. przeciwdziałania przemocy, dedykowane różnym grupom społecznym

 • Miejski Piknik połączony z kinem plenerowym

 • Konkurs na spot radiowy ogłoszony wśród uczniów szkół podstawowych

 • Artykuły prasowe i reportaże radiowe w temacie profilaktyki przemocy

 • Warsztaty oddechowe „Świadomi oddechu” – odbywające się w przestrzeni miejskiej, uczące radzenia sobie ze stresem i złością

 • Wykonanie grafiki wielkoformatowej związanej z przemocą domową

 • Organizację gry miejskiej terenowej

Osobą do kontaktu jest:

Agnieszka Maltz – 74 645 86 59

Skip to content