Klub Senior+ Biały Kamień

logo programu senior plus Logo wałbrzych

O KLUBIE

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" DOFINANSOWANIE 36.480,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 185.717,12 złDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2023 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" DOFINANSOWANIE 40.800,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 177.346,48 zł

 

 

Wałbrzyski Klub “Senior+” został utworzony w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022 Moduł I – Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+.

W 2023 roku Klub Senior+ funkcjonował w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023, Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+.

Placówka dostępna jest dla osób w wieku 60+, które są mieszkańcami Miasta Wałbrzycha od 2 stycznia 2023 r. oferując w ciągu tygodnia min. 20 godzinną ofertę usług w zakresie aktywizacji społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, zdrowia i aktywności ruchowej.

Klub Senior+ działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Znajduje się na III piętrze Domu Seniora Biały Kamień w Wałbrzychu. Pomieszczenia Klubu stanowią odrębną cześć budynku i dostosowane są do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Klub dysponuje salą spotkań wraz z aneksem kuchennym, salą warsztatową, salą doświadczania świata.

Pomieszczenia Klubu Senior+ oraz znajdujące się w nim wyposażenie dają uczestnikom pełną możliwość do relaksacji, wyciszenia, ale przede wszystkim do aktywnego spędzania czasu wolnego, a także do ich aktywizowania i zaangażowania w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Działalność Klubu opiera się m.in. na terapii z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik, a także na współpracy z już istniejącym instytucjami/organizacjami pracującymi na rzecz seniorów.


 

Skip to content