Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Wałbrzych planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Wałbrzycha sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie)

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Z uwagi na powyższe opiekunowie niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

Kamila Adamowicz-Szymczak tel. 74 66 40 872
lub e-mail : k.adamowicz@mops.walbrzych.pl

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany  wniosek  o środki na realizację Programu  na 2022 r.

Termin złożenia wniosku przez gminę do wojewody upływa 22 października br.

Więcej informacji o programie  na stronie:  www.niepelnosprawni.gov.pl

Załączniki do pobrania:

Skip to content