Baza teleadresowa instytucji pomocowych

Lokalne podmioty udzielające wsparcia :

1.Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
ul. Ogrodowa 2a
tel. 748408296

świadczy całodobową pomoc w udzieleniu schronienia, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne i socjalne

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Schmidta 16
tel. 781621804

udziela wsparcia prawnego i psychologicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Batorego 4
tel. 746489878

świadczy pomoc lekarzy psychiatrii oraz pomoc terapeutyczną i psychologiczną

Fractal CONCEPT- Centrum Psychologii dla Dzieci
ul. Armii Krajowej 7A
tel. 730990242

świadczy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną

Komisariat Policji I
ul. Łączyńskiego 34
tel. 478757700

Komisariat Policji II
ul. Psie Pole 7
tel. 478757900

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Anima
ul. Broniewskiego 83/85
tel. 74 665 66 88

Organizacje ogólnopolskie udzielające pomocy:

1.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”
tel. 800 12 00 02

  • prowadzi całodobowy, bezpłatny telefon dla członków rodzin z problemem przemocy
  • konsultacja e -mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info oraz przez Skype (także dla osób głuchoniemych)

2. Centrum Praw Kobiet
tel. zaufania 22 621 3537 w godz. od 10.00 -16.00 od poniedziałku do piątku

3. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
całodobowy telefon zaufania 116 111

4. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
całodobowy telefon zaufania 800 12 12 12

5. Fundacja Feminoteka – telefon dla kobiet doświadczających przemocy
Te. 888 88 33 88 od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 19:00

Skip to content