Formy przemocy domowej

Fizycznanaruszanie nietykalności cielesnej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzanie w twarz – tzw. „policzek”, przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;

Psychiczna – naruszanie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, karanie ciszą – nieodzywanie się i lekceważenie, ujawnianie tajemnic, wyśmiewanie, itp.:

Seksualna – naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu, np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;

Ekonomiczna – naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby, np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, wydzielanie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością bez zgody właściciela, zaciąganie pożyczek „na wspólne konto”, sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.’ zabranianie z zaspokajania korzystania z potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, toalety, łóżka itp.;

Cyberprzemoc – naruszanie godności osobistej w cyberprzestrzeni. Następuje przy użyciu urządzeń elektronicznych, najczęściej komputera czy telefonu. Polega na nękaniu, prześladowaniu, zastraszaniu, szantażowaniu i ośmieszaniu w Internecie. To również upublicznianie upokarzających, również przerobionych zdjęć i filmów, zamieszczanie przykrych komentarzy na profilach innych osób na portalach społecznościowych, włamanie na kontro i podszywanie się pod inną osobę, przeglądnie poczty elektronicznej innej osoby bez jej zgody, wykluczanie z grona znajomych w Internecie.

Zaniedbanie – naruszenie obowiązku opieki ze strony bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia. Brak pomocy w chorobie, nieudzielenie pomocy, uniemożliwienie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Skip to content