Festival Brave Kids

W dniu 22.08.2021 r. pracownicy z Działu Wspierania Rodziny, Działu Pieczy Zastępczej, Działu Profilaktyki oraz z Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu uczestniczyli w Festivalu Brave Kids. Podczas festynu poszukiwano kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz rodziny zastępczej. Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć także udział w Krótkim Konkursie Profilaktycznym, natomiast Zespół Placówek Wsparcia Dziennego zapewnił dzieciom mnóstwo atrakcji m.in. malowanie twarzy, koszulek

Skip to content