“Nasze dzieci” Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój

Dzieci uczestniczące w projekcie „Nasze dzieci” udały się wraz z opiekunami do Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój, gdzie wzięły udział w zajęciach na trampolinach. Każde z dzieci miało do dyspozycji jednoosobową trampolinę, na której wykonywało ćwiczenia zaczerpnięte z różnych dyscyplin sportowych. Była to kombinacja wolnych i szybkich skoków, ćwiczeń znanych z aerobiku i dynamicznych biegów w miejscu. Zajęcia miały na celu zaszczepienie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowania sportem. Najważniejszym elementem zabawy na trampolinach był wszechstronny trening całego ciała, zwiększający zarówno ogólną sprawność, jak i poprawiający kondycję, a przede wszystkim samopoczucie.

Skip to content