Zakończenie projektu “Aktywni razem”

26 kwietnia 2019

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w terminie od 01.10.2017r. do 31.03.2019r. Kierowany był do 177 osób w wieku aktywności zawodowej, tj. bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem projektu było przywrócenie jego uczestnikom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczności, zdolności do poszukiwania i  podjęcia pracy po odbytym 3 miesięcznym stażu zawodowym, poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczno – zawodową.

W ramach spotkania, przedstawiono informację o zrealizowanych zadaniach z zakresu aktywnej integracji społecznej i zawodowej oraz zostały wręczone certyfikaty najbardziej zaangażowanym uczestnikom i osobom współpracującym w realizacji projektu.

Prezentacja podsumowująca projekt:

Prezentacja-AR-1


Relacja ze strony Wałbrzyszek.com

Relacja ze strony Wałbrzych24.com

Relacja ze strony walbrzych.naszemiasto.pl

Aktywni razem Etap III – staże

13 lutego 2019

Aktywni razem Etap III – zdjęcia

10 grudnia 2018

Ogłoszenie

24 października 2018

POSZUKUJEMY PRZEDSIĘBIORCÓW Z WAŁBRZYCHA 
ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
pt. „AKTYWNI RAZEM”

NA  WIELOSTANOWISKOWY STAŻ 

(okres trwania stażu 3 miesiące – od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.)

Zapraszamy firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze  HANDLU, CUKIERNICTWA/PIEKARNICTWA, HOTELARSTWA, TURYSTYKI, REKLAMY, USŁUG GOSPODARCZYCH oraz innych, do składania ofert dot. współpracy w zakresie organizacji 3 miesięcznych staży dla uczestników projektu.

Przedsiębiorcom, zapewniamy pełny zwrot kosztów zatrudnienia stażysty. Dzienny wymiar czasu pracy 1 uczestnika to:

    • 8 godzin w przypadku osób nie posiadających orzeczenia lub posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • 7 godzin w przypadku osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Mile widziane firmy gotowe do zatrudnienia uczestnika po zakończeniu stażu.

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 

74 664 09 01

Etap II – Zdjęcia

26 lipca 2018

Staż zawodowy w Villi Art

Staż zawodowy w firmie Rudex

Staż zawodowy w firmie Ekotrade

Staż zawodowy Dom Seniora

Staż zawodowy – Żabka

Staż zawodowy – Villa Art

Staż zawodowy – Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Staż zawodowy – PSP nr 5

Skip to content