System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON

UWAGA!!!

Dotyczy turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przystąpił do projektu SOW – „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczychdla osób z niepełnosprawnością w formie elektronicznej https://sow.pfron.org.pl/ w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – SOW w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Jak założyć profil zaufany?

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany

Link do materiału na portalu SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

Skip to content