Widzę, Słyszę, Reaguję – na przemoc wobec osób starszych

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem i istotnym problemem społecznym. Może dotknąć każdego, nie zależnie od sytuacji ekonomicznej, wykształcenia czy grupy społecznej.

Seniorzy, z uwagi na swój wiek, czy stan zdrowia, są grupą społeczną, która często doświadcza przemocy domowej. Ofiarami są najczęściej osoby odizolowane od rodziny i znajomych, które mieszkają z osobą krzywdzącą pod jednym dachem. Bywa, ze powodem jest choroba psychiczna lub uzależnienie osoby stosującej przemoc. Niektórzy uważają, że przemoc może być spowodowana uczuciem bezsilności dorosłych dzieci wobec zależności finansowej od osoby starszej czy też jest pewnym odreagowaniem długotrwałego i silnego stresu wynikającego z ubóstwa lub bezrobocia.

Osoby starsze rzadko mówią o tym, co dzieje się w ich domach. Powstrzymuje ich uczucie wstydu, obawa przed umieszczeniem w domu pomocy społecznej, poczucie winy, lęk przed gniewem, strach przed utratą opiekuna, aż w końcu jakakolwiek by nie była – chora, rozpaczliwa, niedobra – miłość. Seniorzy rzadko też szukają pomocy, gdyż ofiara zaprzecza, że doznaje przemocy albo obwinia siebie za to co się stało usprawiedliwiając sprawcę.

Przemocą wobec osób starszych jest:

 • Przepijanie lub odbieranie emerytury, renty

 • Niepodawanie niezbędnych lekarstw

 • Zmuszanie do zmiany zapisu testamentu, przepisywania dóbr, nieruchomości, pieniędzy

 • Ograniczenie pożywienia

 • Zaniedbywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych

 • Zaniedbywanie wizyt u lekarza

 • Ograniczanie wolności

 • Zamykanie samotnie w domu

 • Ograniczanie dostępu do ludzi, wspólnych pomieszczeń np. łazienki

 • Ograniczanie kontaktu z innymi członkami rodziny (zakaz wychodzenia z domu, zakaz przyjmowania gości, zakaz korzystania z telefonu)

 • Odebranie prawa do podejmowania własnych decyzji

 • Obrażanie wyśmiewanie

 • Wyśmiewanie z ograniczeń związanych z wiekiem

Jak reagować:

Fakt przemocy, zaniedbania należy zgłosić na policji i/lub w ośrodku pomocy społecznej. Jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowej interwencji warto zgłosić problem osobie zaufanej.

Skip to content