Kampania Ławkowa

18 lutego 2019 roku, odbyła się pierwsza edycja Kampanii Ławkowej powiązana z Międzynarodowym Dniem Tańca przeciwko przemocy. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przedstawiciele Kongresu Kobiet, Antyprzemocowej Sieci Kobiet i uczniowie z wałbrzyskich szkół. Na ławkach placu Magistrackiego zostały rozwieszone zalaminowane hasła antyprzemocowe, tworzone przez wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego, które mają na celu uwrażliwiać mieszkańców Wałbrzycha na zjawisko przemocy, a taniec jest oznaką głośnego sprzeciwu na przemoc stosowaną wobec kobiet. Obie akcje społeczne realizowane są od kilku lat i na stałe wpisały się w działania osób instytucji pomocowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Skip to content