„NASZE DZIECI” – WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE

W kwietniu br. dzieci oraz młodzież biorąca udział w warsztatach socjoterapeutycznych odbyły zajęcia mające na celu wzajemne poznanie się i integrację grupy, tworzenie wspólnych prac, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz budowanie więzi opartej na życzliwości, dobroci i serdeczności. W ramach arteterapii samodzielnie wykonały prace plastyczne z zastosowaniem metody podgrzewanych kredek świecowych. W jednej z nich umieszczony został wizerunek rodziny pod parasolem symbolizujący rodzinną pieczę zastępczą.

Prace ozdobiły korytarz Działu Pieczy Zastępczej.

Odbyły się także warsztaty udzielania pierwszej pomocy, których celem było zdobycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, rozwój poczucia obowiązku niesienia pomocy, nabycie umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem i presją czasu oraz przełamywanie wewnętrznych barier. Dzięki warsztatom dzieci będą umiały rozpoznać niebezpieczeństwo i wezwać pomoc, a przez programowi dostosowany do ich wieku i możliwości psychofizycznych będą w stanie udzielić pierwszej pomocy w prostych zdarzeniach.

Skip to content