Treningu kompetencji i umiejętności społecznych

Rodzice zastępczy oraz prowadzący rodzinne domy dziecka biorą udział w zajęciach Grupy wsparcia oraz w Treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „ Nasze dzieci”. Celem zajęć jest doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenie sobie z emocjami oraz w sytuacjach trudnych, dzielenie się doświadczeniem związanym ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie i otrzymywanie emocjonalnego wsparcia, wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym, przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego. Zajęcia wspomagane są arteterapią.

Skip to content