Trening umiejętności społecznych “Aktywny Start”

W ramach projektu Aktywny start uczestnicy projektu brali udział w zajęciach pn. „Trening umiejętności społecznych”. Celem głównym warsztatów jest rozwój uczestników związanych  ze zdobyciem wiedzy dotyczących kompetencji społecznych, doskonalenie sposobów interakcji z innymi ludźmi oraz zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego zachowania.

Skip to content