Szkoła wychowania – Akademia świadomego Rodzica

Rodzice biorący udział w projekcie „Aktywny start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczestniczyli w zajęciach Szkoła wychowania – Akademia świadomego Rodzica. Celem zajęć jest minimalizacja problemów poprzez poznanie modeli wychowawczych, budowanie właściwej relacji w rodzinie, podtrzymywanie pozytywnych postaw rodzicielskich, budowanie autorytetu oraz zmniejszenie poczucia rodzicielskiej bezradności. Efektem warsztatów i wymiany rodzicielskich doświadczeń jest podwyższenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, lepsze zrozumienie swojego stylu wychowawczego, zwiększenie możliwości wyboru swojego zachowania w trudnych sytuacjach, a także równowaga pomiędzy zadbaniem o potrzeby dziecka – i swoje.

Skip to content