Warsztaty o pornografii

W dniu 5.03.2019 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 26 oraz w dniu 18.03.2019 r. w Centrum Wsparcia Socjalnego w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2a odbyły się warsztaty “Pornografia wśród młodzieży” prowadzone przez asystentów rodzin. Tematyka warsztatów poruszała takie kwestie jak: pornografia i uzależnienie, skutki pornografii. Omówiono wpływ pornografii na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz udzielono wskazówek jak rozmawiać z dzieckiem na temat pornografii, tak aby uchronić nieletnich od jej negatywnych skutków.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, którzy chętnie uczestniczyli w panelu dyskusyjnym na w/w temat.

Skip to content